به اتهام جاسوسی برای اسرائیل؛

3 شهروند لبنانی به 15 سال زندان محکوم شدند

آفریقا و خاورمیانه

دادگاهی نظامی لبنان سه شهروند این کشور را به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی به 15 سال زندان محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، دادگاه نظامی لبنان، سه شهروند لبنانی را به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی و ارتباط با مزدوران این رژیم و کسب تابعیت اسرائیل به 15 سال زندان محکوم کرد.

این افراد "هانی الحداد"، "محروس ابراهیم ابوجمره" و "جرج خلیل الحاصبانی" نام دارند و محکومیت آنها همراه با اعمال شاقه است.

محرومیت از حقوق مدنی، اجرای حکم بازداشت صادره و پرداخت جریمه مالی به مبلغ یک میلیون لیره لبنان از دیگر تصمیمات دادگاه علیه این افراد به شمار می رود.