تلاش نخست وزیر اوکراین برای جلب رضایت معترضان روس زبان

اعتراضات,بحران92

مسکو-ایرنا- آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین در راستای تلاش های حکومت این کشور برای جلب رضایت معترضان برای پایان دادن به اعتراضات و اشغال ساختمان های حکومتی به استان دونتسک سفر کرد.

به گزارش ایرنا، کانال دوم تلویزیون دولتی روسیه روز شنبه اعلام کرد : یاتسنیوک با گروهی از مردم و رهبران نیروهای سیاسی در شهر دونتسک دیدار کرد.

در این گزارش به نقل از یاتسنیوک گفته شد که حکومت مرکزی اوکراین برای گفت وگو با نمایندگان مناطق و انجام خواسته های مردم این کشور آمادگی دارد.

نخست وزیر اوکراین وعده داد که در اوکراین هیچ کس از استفاده از زبانی که به آن تکلم می کند منع نمی شود و روس زبانان که نگران موقعیت این زبان در اوکراین هستند می توانند اطمینان داشته باشند که حقوق آنها نقض نخواهد شد.

یاتسنیوک همچنین بر انجام خواسته های ساکنان مناطق جنوب و شرق اوکراین از طرف دولت این کشور تاکید کرد.

در این نشست، ˈلوکیانچنکوˈ شهردار دونتسک گفت: در اوکراین باید همه پرسی برای تایید قانون اساسی جدید این کشور برگزار شود تا مردم مطمئن شوند که خواسته های مشروع آنها برآورده می شود.

به گزارش کانال دوم تلویزیون روسیه ،نخست وزیر اوکراین امروز به استان دنپروپتروفسک هم که در یک هفته اخیر شاهد تظاهرات مخالفان حکومت اوکراین بوده سفر می کند.

در یک هفته اخیر استان های جنوب و شرق اوکراین از جمله دونتسک و لوگانسک شاهد اعتراضات گسترده بوده و روس زبانان که از سیاست های حکومت جدید اوکراین ناراضی هستند ساختمان های حکومتی ازجمله استانداری را تحت کنترل در آورده اند.

پارلمان دونتسک روز هفتم ماه آوریل جاری به تاسیس جمهوری دونتسک رای داده است و روز گذشته هم تصمیم به تشکیل ارتش خود برای دفاع از جمهوری گرفت.

اروپام/2242**۵۱۸ ** 1064
کد N218454