تحولات امنیتی عراق/

هلاکت دهها تروریست از جمله دو سرکرده داعش در الانبار