موسسه واشنگتن:

ایران برای رفع تحریم‎ها، تیم حقوقی خود را تقویت کرده است/ "ممتاز" کاملا حرفه ای و کاربلد است