وزیر دفاع جمهوری آذربایجان به تهران سفر می کند

سیاست خارجی

سپهبد ذاکر حسن اف وزیر دفاع جمهوری آذربایجان در رأس یک هیئت بلندپایه دفاعی روز دوشنبه به تهران سفر می کند.               

به گزارش خبرگزاری مهر، به دعوت رسمی سردار سرتیپ پاسدار حسین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران، سپهبد ذاکر حسن اف وزیر دفاع جمهوری آذربایجان در رأس یک هیئت بلندپایه دفاعی روز دوشنبه به تهران سفر می کند.               

وزیر دفاع جمهوری آذربایجان علاوه بر دو دور مذاکره با سردار دهقان، با مقامات بلندپایه سیاسی- دفاعی کشورمان دیدار و پیرامون مسائل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی گفتگو خواهد کرد.