آیت‌الله مکارم شیرازی:

جستجو در حساب‌های شخصی افراد جایز نیست

سیاست داخلی

جستجو در حساب‌های شخصی افراد جایز نیست مگر با رضایت خودشان

آیت‌الله مکارم‌شیرازی در پاسخ به استفتایی نظر خود را درباره جستجو در حساب‌های شخصی مردم اعلام کرد.

 به گزارش ایلنا، متن سوال و پاسخ این مرجع تقلید به شرح زیر است:

 «سوال

 آیا تفتیش و تجسس در حساب‌های شخصی مردم جایز است؟

 پاسخ:

 جستجو در حساب‌های شخصی افراد جایز نیست مگر با رضایت خودشان.»

کد N217825