شايعه سكته احمدي‌نژاد تكذيب شد

محمود احمدی نژاد

در حالي كه در چند روز اخير خبري در مورد سكته محمود احمدي‌نژاد به صورت پيامك منتشر شده است اين مساله توسط يكي از رسانه‌هاي نزديك به محمود احمدي‌نژاد تكذيب ش

.
خبرگزاری آریا: در حالي كه در چند روز اخير خبري در مورد سكته محمود احمدي‌نژاد به صورت پيامك منتشر شده است اين مساله توسط يكي از رسانه‌هاي نزديك به محمود احمدي‌نژاد تكذيب شد.

اين سايت نوشته است: «در هفته اخير پيامكي با محتواي خبر كذبي از سلامتي دكتر احمدي‌نژاد در سطح وسيعي از كشور پخش شده است. در اين پيامك نوشته شده كه احمدي‌نژاد دچار سكته شده و در كما است.

اين در حالي است كه دكتر احمدي‌نژاد صبح روز پنجشنبه با سلامتي كامل در مراسم پانزدهمين سالگرد شهادت امير سپهبد شهيد علي صيادشيرازي شركت كرد. پيش از اين هم پيامك‌هايي سازمان يافته با اين محتواي كذب، عليه دكتر احمدي‌نژاد و مهندس مشايي پخش شده است.»
کد N217631