مخالفت دولت یازدهم با مصوبه دولت احمدی نژاد:فروش کاخ شمس و تغییر کاربری اراضی آن مجازات دارد

روزنامه خراسان در خبری در باره "کاخ شمس پهلوی" در مهرشهر کرج نوشت:

براساس ابلاغیه روزهای اخیر مسئولان دولتی به مدیران استان البرز، تاکید شده است که با توجه به تبصره 1 ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی، نقل و انتقال مجموعه کاخ مروارید فاقد وجاهت قانونی و مشمول مواد 558 تا 569 قانون مجازات اسلامی بوده و تغییر کاربری اراضی آن نیز مشمول قانون منع فروش است لذا لغو مصوبه های کمیسیون ماده 5 و شورای عالی شهرسازی در دولت گذشته ضرورت دارد.

 

17302

کد N217609