سازمان ملل: آمریکا با اعدام شهروند مکزیکی قوانین بین المللی را نقض کرد

آمریکا

سازمان ملل، ایرنا - دفتر حقوق بشر سازمان ملل اعدام شهروند مکزیکی در ایالت تگزاس آمریکا را بسیار نگران کننده خواند و آمریکا را به دلیل ممانعت از دسترسی مردم به خدمات کنسولگری به نقض قوانین بین المللی متهم کرد.

به گزارش ایرنا، ˈهرناندز لیانازˈ، شهروند مکزیکی روز گذشته به علت قتل استاد دانشگاه آمریکایی در سال 1997 در ایالت تگزاس اعدام شد.این شانزدهمین اعدام در آمریکا و ششمین مورد در ایالت تگزاس می باشد.

ˈروپرت کولویلˈ، سخنگوی کمیسیار عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه ای در جمع خبرنگاران گفت: آمریکا باز هم با اجازه ندادن به آقای هرناندز برای کمک گرفتن از خدمات کنسولگری، قانون بند 36 کنوانسیون وین درخصوص روابط کنسولی و قوانین دیگر بین المللی را نقض کرده.

وی اضافه کرد: دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) در سال 2004 به آمریکا دستور داد که پرونده 51 شهروند مکزیکی را که در آمریکا به اعدام محکوم شده اند بررسی کند، زیرا در تمام این موارد آمریکا آنها را از دسترسی به خدمات کنسولگری منع کرده است.

سخنگوی دفتر حقوق بشر اضافه کرد: طبق قوانین بین المللی، عدم اجازه برای کمک گرفتن از خدمات کنسولگری، به ویژه در موارد اعدام شهروندان خارجی مغایر بند 6 و 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که آمریکا آن را در سال 1992 امضا کرده، می باشد.

کولویل در پایان اظهار کرد: سازمان ملل بار دیگر از ایالت تگزاس و فرماندار این ایالت به علت بر نداشتن هیچ گامی برای احترام به قوانین بین المللی و وظایفش ناامید شده است.

روز چهارشنبه وزارت امور خارجه مکزیک در بیانیه ای اعدام کردن هرناندز را مغایرت آشکار قوانین بین المللی و حکم دیوان بین المللی دادگستری خواند و اعلام کرد: دولت مکزیک شدیدا در این خصوص معترض می باشد.

مقامات مکزیک اظهار کردندکه هرناندز، ۴۴ ساله از بیماری روانی رنج می برده و حکم اعدام وی در تگزاس بسیار ناعادلانه بوده.

اروپام** 1908** 1917
کد N217479