پاپ فرانسیس از جهانیان عذرخواهی کرد

واحد مرکزی خبر نوشت:

پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکهای جهان روز جمعه بابت رسوایی های اخلاقی کشیشان، رسما از جهانیان عذرخواهی کرد.
وی در نشستی با نمایندگان دفتر بین المللی رسیدگی به مسائل کودکان کاتولیک گفت با خود درگیری زیادی داشته تا شخصا بابت رسوایی های اخلاقی برخی از کشیشان و اقدام آنها به سوء استفاده جنسی از کودکان، از همه عذرخواهی کند.
پاپ در ادامه گفت «کلیسا به همه این موارد فساد اخلاقی و زیان های روحی و روانی که کشیشان به دیگران وارد آورده اند آگاه است و ابدا از تصمیم خود برای مجازات کشیشان خاطی کوتاه نمی آید.»
به گزارش خبرگزاری رویترز از واتیکان، از زمانی که پاپ در مارس 2013 به این مقام برگزیده شده، این برای نخستین بار است که وی بابت رسوایی های اخلاقی کشیشان به طور رسمی عذرخواهی و از عباراتی چنین تند علیه این افراد استفاده می کند.»
وی در ماه مارس کمیسیونی ویژه برای حمایت از کودکان و نوجوانان و با هدف کمک کلیسا در مبارزه با سوء استفاده های جنسی از آنها تشکیل داد.
تعداد زیادی از قربانیان کودک آزاری کشیشان بارها از اینکه کلیسای کاتولیک موضعی قاطعانه در این مورد اتخاذ نکرده است انتقاد کرده اند.

5252

کد N217457