اذعان مقامات اقتصادی گروه بیست به خطرات بحران اوکراین

وزیران,نشست

تهران - ایرنا - وزیران دارایی وروسای بانک مرکزی گروه بیست که درواشنگتن تشکیل جلسه داده اند روزجمعه اعلام کردند که ازخطرات اقتصادی بحران اوکراین آگاهند.

مقامات گروه بیست درپیش نویس بیانیه ای که توسط خبرگزاری فرانسه رویت شد؛ گفتند:ˈ ما وضعیت اقتصادی اوکراین را از هر لحاظ زیر نظر داریم . ˈ

به گزارش خبرگزاری فرانسه ازواشنگتن ، این پیش نویس که نسخه تقریبا تکمیل شده بیانیه نهایی این گروه است و قرار است بعدا انتشار یابد، تایید شده که تنش بر سر اوکراین موجب تزلزل بیست قدرت اصلی اقتصادی جهان ازجمله امریکا، کشورهای عمده اروپا وروسیه شده است . ˈ

این گروه ازصندوق بین المللی پول وبانک جهانی به دلیل رهبری عملیات نجات اقتصادی اوکراین ستایش کرد.

صندوق بین المللی پول، امریکا واتحادیه اروپا قول یک کمک حدود 27 میلیارد دلاری را برای تقویت اقتصاد اوکراین داده اند ولی تهدید کرده اند که آرایش نظامی روسیه در مرز شرقی این کشور خطرات اجرای طرح اقتصادی را مشکل ساخته است .

مقامات گروه بیست همچنین گفتند که خود را نسبت به تقویت رشد اقتصادی جهان متعهد می دانند.

درپیش نویس گفته شده است : گروه بیست ˈ آمادگی خود را در مواجهه با خطرات و آسیب های مهم اقتصادی در جهان حفظ خواهد کرد. ˈ

این مقامات افزودند :ˈ ما مصمم به مدیریت این خطرات و انجام اقداماتی برای تقویت روند بهبود اقتصادی، ایجاد شغل وبهبود چشم انداز رشد اقتصادی درمیان مدت هستیم . ˈ

مترجمام 1403/536
کد N217409