کریمه قانون اساسی جدید خود را تصویب کرد

واحد مرکزی خبر نوشت:

منطقه کریمه قانون اساسی جدید خود را تصویب کرد.

به گزارش شبکه تلویزیونی یورونیوز، شورای دولتی کریمه مجموعه قوانینی را به عنوان قانون اساسی جمهوری روسی کریمه تصویب کرد.
هشتاد و هشت نماینده در جلسه ای فوق العاده به این قانون رای مثبت دادند. این متن ده فصل دارد و بر نود و پنج ماده استوار است.
این سند قید کرده است همه پرسی و انتخابات آزاد برترین روشهای ابراز بیان مستقیم مردمی است.
بیشتر قوانین اصلی به مفاد اصلی قانون اساسی روسیه شباهت دارد. در این قانون اساسی سه زبان روسی، اوکراینی و تاتار به عنوان زبانهای زبانهای رسمی کریمه در نظر گرفته شده است. در پایان جلسه سرود ملی روسیه خوانده شد.
کریمه پس از همه پرسی درباره استقلال به روسیه پیوست. اکثر کشورهای جامعه بین المللی این همه پرسی را غیرقانونی توصیف کردند.

4949

کد N217257