فلسطین به چهار کنوانسیون و پروتکل الحاقی پیوست

آفریقا و خاورمیانه

سوئیس از عضویت فلسطین در چهار کنوانسیون و پروتکل بشردوستانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سوئیس از عضویت فلسطین در چهار کنوانسیون ژنو و پروتکل الحاقی خبر داد.

این کنوانسیونها و پروتکلهای الحاقی متون موسس حقوق بشردوستانه به حساب می آیند.

پیر آلن التسینگر سخنگوی وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد که کشورش به عنوان امین این پیمانها، دهم آوریل 2014 ابزار الحاق فلسطین را ثبت کرده است.

وی همچنین گفت سوئیس این مسئله را به مجموع کشورهای عضو این پیمانها اطلاع داده است.

ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین امروز این الحاق را روز تاریخی برای ملت فلسطین خواند.