واکنش سفیر پیشنهادی ایران در سازمان ملل به مصوبه کنگره امریکا

سیاست خارجی

گزینه پیشنهادی تهران برای تصدی مسئولیت نمایندگی ایران نزد سازمان ملل نسبت به اقدام کنگره امریکا در تصویب قانونی برای منع ورود وی به نیویورک واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور که به عنوان گزینه ایران برای تصدی نمایندگی ایران نزد سازمان ملل مطرح است در واکنش به اقدام امریکا در تصویب قانون ممنوعیت ورود وی به امریکا در صفحه توییتر خود نوشت:

آمريكا از نظر حقوقي رويه جديد ومسير نويني را إيجاد كرد، أين كه با مصوبات پارلمان هاي ملي مي توان تعهدات بين المللي كشور را زير پا نهاد.

اقدام امریکا در پی طرح ادعای مشارکت ابوطالبی در تسخیر سفارت امریکا در تهران صورت گرفته در حالی که گفته می شود ابوطالبی تنها به عنوان مترجم در این ماجرا حضور داشته و در تسخیر سفارت نقشی نداشته است.