افخم گزارش وزارت خارجه انگلیس درباره ایران را مغرضانه توصیف و آن را تقبیح کرد

سیاست خارجی

سخنگوي وزارت امورخارجه جمهوري اسلامي ايران گزارش اخیر وزارت امور خارجه انگلیس در خصوص ايران را تكراري، مغرضانه و مبتني بر نگاهي كاملا يكسويه به واقعیت های جمهوری اسلامی ایران دانست و آن را تقبیح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با روحیه تعامل گرایانه در مجامع حقوق بشری بین المللی و در گفتگوهای دوجانبه با کشورها نسبت به ارتقاي جهاني وضعيت حقوق بشر مشاركت فعال دارد و احترام به  فرهنگ ها و ارزش ها و باورهاي ملتهاي مختلف را مورد تاكيد قرار داده و همواره مخالفت اصولي خودرا با تحميل معيارهاي دوگانه و برخورد سياسي با مقوله حقوق بشر ابراز داشته است  این در حالی است که متاسفانه برخی از کشورها و مجامع تحت نظر آنها با غرض ورزی سیاسی حقوق بشر را ابزار اهداف سیاسی خود کرده اند.

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره و انتقاد از بي مسئوليتي و برخورد تبعيض آميزمسئولين انگليس نسبت به قتل فجیع شهروند ایرانی مقیم بريستول انگلیس اظهارداشت : نقض روزمره حقوق اقلیتها، مسلمانان و مهاجران  شواهدی عینی است كه بر اساس آن دولت انگليس نمی تواند مدعی دفاع از حقوق بشربوده  و برای ديگر ملتها و از جمله ملت بزرگ ايران و دولت برخاسته از آراي مردم  راهكار تعيين كند.

وی افزود: ارتقای حقوق بشردر سطح جهان از مسیر برتري جويي و بي توجهي به ارزش ها و باورهای ديگرملتها میسر نبوده و لازم است مدعیان، ضمن احترام به خواست سایر ملل، اصلاحات حقوق بشری را از درون کشورهای خود شروع کنند.

افخم تاکید نمود: ملت ایران توهین به مقدسات و باورهای دینی  و ارزش هاي عميق فرهنگي خود را برنمی تابد و هیچگاه ناهنجاریهای اجتماعی و ضد اخلاقی جوامع غربی را به عنوان ارزش و هنجار حقوق بشری نخواهد پذیرفت واصول اسلامی و ارزش هاي مشترك اديان الهي را سرلوحه اقدامات حقوق بشری خود قرارداده است.