ابوطالبی در صفحه توئیتر خود مطرح کرد؛

آمریکا با مصوبه پارلمان ملی تعهدات بین‌المللی خود را نقض کرده است

سیاست خارجی

آمریکا از نظر حقوقی رویه جدید ومسیر نوینی را ایجاد کرد و آن این است که با مصوبات پارلمان های ملی می توان تعهدات بین المللی کشور را زیر پا نهاد.

 گزینه پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران برای نمایندگی ایران در سازمان ملل، اقدام جدید آمریكا در خصوص عدم صدور روادید برای خود را  غیرقانونی دانست.

به گزارش ایلنا، حمید ابوطالبی در صفحه توئیتر خود نوشت: آمریکا از نظر حقوقی رویه جدید ومسیر نوینی را ایجاد کرد و آن این است که با مصوبات پارلمان های ملی می توان تعهدات بین المللی کشور را زیر پا نهاد.

 

کد N216940