نیروهای آل خلیفه مانع برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز مردم بحرین شدند

آفریقا و خاورمیانه

وزارت کشور رژیم بحرین از انجام تظاهرات مسالمت آمیز مردمی که قرار بود امروز در غرب منامه برگزار شود ممانعت به عمل آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پانوراما، در ادامه سیاستهای سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه، نیروهای امنیتی رژیم از برگزاری تظاهرات اعتراضی مخالفان در غرب منامه ممانعت به عمل آوردند.

در همین راستا گروههای سیاسی مخالف که با انتشار فراخوانی روز پنجشنبه از مردم خواسته بودند در تظاهرات مسالمت آمیز امروز مشارکت داشته باشند، از این اقدام وزارت کشور بحرین با عنوان سرکوب آزادی بیان یاد کرده و اعلام کردند که جلوگیری از برگزاری تظاهرات و اعتراضات مسالمت آمیز اقدامی غیر قانونی محسوب می شود و نشانه چهره حقیقی رژیم آل خلیفه در نقض حقوق بشر و انجام اقدامات سرکوبگرانه علیه هرگونه اعتراضات مسالمت آمیز است.