وزارت کشور ترکیه همچنان به تغییرات گسترده در پلیس و قوه قضاییه ادامه می دهد

تغییرات

آنکارا- ایرنا - اقدام وزارت کشور ترکیه در تغییرات گسترده در نیروهای پلیس و قوه قضاییه در پی عملیات فساد مالی و ارتشا در این کشور همچنان ادامه دارد.

وزارت کشور ترکیه در راستای تغییرات گسترده در سازمان شهربانی این کشور روز جمعه روسای شهربانی استان های آیدین، حکاری و تونجعلی را تغییر داد.

در پی عملیات فساد مالی و ارتشا توسط پلیس و دادستان استانبول در 26 آذر ماه گذشته و دستگیری شماری از منتسبان به دولت ترکیه، دولت آنکارا اقدام به برکناری شمار بسیاری از نیروهای پلیس و قوه قضاییه کرد.

بر اساس آمار غیر رسمی دولت آنکارا، از آغاز این عملیات بیش از 10 هزار نفر از نیروهای پلیس ترکیه از کار برکنار و یا محل خدمت آنها تغییر یافته است.

خاورم**2012* 230**1545
کد N216901