تاکید دوشنبه، عشق آباد و کابل بر تسریع در ساخت راه آهن بین سه کشور

ترکمنستان,راه آهن

دوشنبه - ایرنا - مقامات حمل و نقل تاجیکستان، افغانستان و ترکمنستان بر تسریع و هماهنگی بیشتر در مورد اجرای طرح راه آهن در حال احداث بین سه کشور که قرار است ایران، چین و قرقیزستان نیز در آن سهیم شوند، تاکید کردند.

در اطلاعیه ای که روز جمعه میان هیات های حمل و نقل سه کشور تاجیکستان، افغانستان و ترکمنستان در شهر عشق آباد پایتخت ترکمنستان صادر شد، طرفین متعهد شدند وظایف تعیین شده در این طرح را با سرعت بیشتر و هماهنگی لازم با دیگر کشورها به انجام برسانند.

بخش ترکمن این خط آهن سال گذشته با حضور سران سه کشور افتتاح شده بود.

بر اساس این طرح، نقطه آغاز این طرح منطقه «آتمراد» ترکمنستان است و تا منطقه «امام نظر» در نزدیکی مرز با افغانستان ادامه می یابد،سپس از طریق «بنده آقنه» به استان «قندوز» افغانستان و از طریق بندر «شیرخان» یا «بلخ» به تاجیکستان متصل خواهد شد.

این طرح برای منافع سیاسی، استراتژی و اقتصادی هر سه کشور مهم است و پیش بینی می شود در آینده کشورهای ایران، چین و قرقزستان در این طرح شریک شوند.

تاجیکان طرح راه آهن مشترک با افغانستان و ترکمنستان را گام مهمی برای کاهش وابستگی به راه آهن ازبکستان که همواره برای تاجیکستان مشکلات ترانزیتی ایحاد کرده است، می دانند.

آساق**1663**1545
کد N216631