فیلم رویترز از لحظۀ پرتاب کفش به سوی هیلاری کلینتون

یکی از حاضران در مراسم سخنرانی هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه سابق آمریکا هنگام سخنرانی در لاس وگاس هدف پرتاب لنگه کفش قرار گرفت.

فیلم رویترز از لحظۀ پرتاب کفش به سوی هیلاری کلینتونیکی از حاضران در مراسم سخنرانی هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه سابق آمریکا هنگام سخنرانی در لاس وگاس هدف پرتاب لنگه کفش قرار گرفت.

 

 

 

5252

 

کد N216535