اعتصاب بانک ها در لبنان

بانک ها,اعتصاب

بیروت – ایرنا - بعداز 5 روز نشست های ماراتونی نمایندگان پارلمان لبنان برای قانونگذاری به منظور حل مشکل افزایش حقوق ها ، تثبیت وضعیت استخدامی کارکنان دولت و بخش خصوصی و افزایش ضریب سود سپرده ها و حالا لبنان با « انتفاضه بانکی» دست به گریبان شده است.

به گزارش ایرنا، انجمن بانک های لبنان اعلام کرده است که امروز( جمعه) در اعتراض به تصویب افزایش مالیات سود سپرده ها از 5 به 7 درصد و افزایش نرخ بهره در سرمایه گذاری های بانکی اعتصاب می کند.

سندیکاهای مختلف لبنانی هم در واکنش به این تصمیم بانک ها تهدید کرده اند که با گشودن جبهه ای بانکی با تصمیم انجمن بانک های لبنان که مخالف اجرای قانون افزایش مالیات سود سپرده ها و نرخ بهره هستند، مقابله می کنند.

ناظران این اقدام ها را بویژه بعداز اینکه « فرانسوا باسیل» به کودتای اقتصادی علیه همه سیاستمداران لبنانی تهدید کرد و گفت که « سیاستمداران، لبنان را به سوی ورشکستگی اقتصادی و مالی سوق می دهند» یک انتفاضه بانکی توصیف کردند.

این تصمیم بانک ها در حالی صورت گرفته است که سندیکاهای کارگری و شغلی لبنان در انتظار خارج شدن دود سفید از دودکش پارلمان لبنان وتصویب طرح افزایش حقوق ها هستند که انتظار می رود روزهای دوشنبه و یا سه شنبه هفته آینده تصویب شود.

برخی کارشناسان اقتصادی از تصویب طرح افزایش حقوق ها به منزله « گلوله آتشی » یاد کرده اند که آینده اوضاع اقتصادی و معیشتی لبنان را می سوزاند.

خاورم ** 1324
کد N216533