رسوایی اخلاقی قانونگذار آمریکایی باعث خشم جمهوری خواهان شد

رسواگری

نیویورک، ایرنا - در جریان رسوایی اخلاقی نماینده مجلس حزب جمهوری خواهان آمریکا که پس از افشای فیلمی از ارتباط نامشروع وی با یکی از کارمندان دفترش باعث خشم مردم شد، نمایندگان هم حزبی وی خواهان استفای او شدند.

به گزارش شبکه ان.بی.سی، رسوایی ارتباط ˈونس مک-الیسترˈ، نماینده جمهوری خواه ایالت ˈلویزیاناˈ که تنها پنج ماه است به عنوان نماینده مجلس کار خود را شروع کرده به حدی باعث خشم مردم شده که ˈچارلز بوستانیˈ، نماینده ارشد ایالت لویزیانا، پس از چند روز تماس ناموفق با دفتر وی خواهان برکناری او شد.

بوستانی اظهار داشته که چندین روز است که برای گفت و گو در این خصوص به دفترش تماس گرفته ولی از وی خبری نیست.

مک-الیستر که در نوامبر سال 2013 برای اولین بار کار خود را با نماینده مجلس شروع کرد و 5 فرزند دارد، حفظ ارزش های خانواده را در صدر ارزش های خود در انتخابات مجلس پنج ماه پیش قرار داده بود.

بسیاری از مردم، پس از افشای فیلم ارتباط نامشروع وی با یکی از کارمندان دفترش او را خیانتکار لقب داده و خواهان استفای فوری وی شده اند.

ˈجان بوهنرˈ، سخنگوی مجلس آمریکا و نماینده جمهوری خواه نیز در پیامی اظهار گفته بود که مک-الیستر باید در خصوص رسواگری های اخیرش فورا تصمیم بگیرد. چرا که از نماینده مردم انتظار می رود طبق استاندارد های بالای اخلاقی رفتار کنند.

به گفته نمایندگان مجلس، وی پس از این افشاگری ها در مجلس حضور نداشته و کارمندان وی نیز از پاسخ به تماس های تلفنی اجتناب می کنند.

اروپام ** 2253**1144
کد N216375