نیویورک تایمز: انتخابات هند و خطر بی اعتنایی به دکترین هسته ای کشور

انتخابات,دکترین هسته ای

تهران- ایرنا- نیویورک تایمز در سرمقاله روز پنجشنبه خود نوشت: برنده انتخابات هند، حزبی است که اعتنایی به پیروی از دکترین هسته ای کشور ندارد و همین رویکرد خطر تشدید تشنج در منطقه را میان هند و پاکستان و چین افزایش خواهد داد.

در سرمقاله این روزنامه آمده است: حزب ˈبهاراتیا جاناتاˈ در انتخابات سراسری پارلمانی هند که در این هفته برگزار شد، به پیروزی رسیده است و دولت آینده هند را تشکیل خواهد داد.

نکته حائز تأمل در نتیجه این انتخابات، وعده هایی است که حزب برنده در جریان مبارزات انتخاباتی اش می داد و مهمترین آنها ˈبازبینی و روزآمد کردن دکترین هسته ای کشورˈ بود.

نه ˈنارندرا مودیˈ نامزد حزب برای تصدی پست نخست وزیری و نه هیچیک از یارانش هنوز اشاره ای به طرحهایشان نکرده اند.

پاره ای از گزارشها حکایت از آن دارد که ˈبهاراتیا جاناتا پارتیˈ و یا همان ˈحزب ملی هندوˈ با نام اختصاری B.J.P ، به هیچ وجه قصد بازنگری در دکترین هسته ای کشور را ندارد و این دکترین را تحت عنوان ˈنه نخستین استفاده کنندهˈ (no first use) که خود در سال 1999 که زمام امور دولت را در دست داشت تصویب کرده بود، بکلی دور خواهد ریخت.

تصویب این سیاست در آن زمان، مانع از آن شد که هند نخستین کشوری باشد که در یک منازعه از سلاح هسته ای استفاده می کند.

اما به هر شکل، نفس همین مسأله که حزب برنده انتخابات هنوز طرحها و منویاتش راجع به سیاست های هسته ای کشور را اعلام نکرده، منطقه را که هم اکنون نیز بی ثبات است، دچار تشویش خاطر کرده است.

اگر ˈمودیˈ به مقام نخست وزیری برسد و کاملاً نسبت به سیاست ˈنه نخستین استفاده کنندهˈ بی اعتنا باشد، در آن صورت تنشهای هند با چین که این سیاست را تصدیق کرده و با پاکستان که آن را تصدیق نکرده است وخیم تر خواهد شد.

هند و پاکستان بر سر کشمیر با هم منازعه دارند و دو کشور از سال 1947 تاکنون بر سر این منطقه سه بار با هم وارد جنگ شده اند.

علاوه بر آن، مرزهای میان افغانستان و پاکستان نیز صحنه حضور گروههای افراطی است و همین امر دلالت می کند بر اینکه تغییر در سیاستهای هسته ای هند شرایط منطقه را خطرناک تر از قبل خواهد کرد.

هند و پاکستان هر یک دارای قریب به 100 سلاح اتمی اند و در حال تولید و افزودن بر آنند. دو کشور، روابط چندانی با یکدیگر ندارند و همین امر خطر بالقوه محاسبه ای غلط میان دو کشور را تشدید می کند.

زرادخانه هسته ای پاکستان، شاهد بیشترین رشد تولید در جهان است و اخیراً هم انواعی از سلاحهای تاکتیتی با برد کوتاه به آن افزوده شده است که به گفته متخصصان امر، ظاهراً به قصد استفاده در میادین نبرد تولید می شود.

با این اوصاف، همه این ارزیابی ها توجیهی بر آن نیست که هند دکترین ˈنه نخستین استفاده کنندهˈ را کنار بگذارد و به آن بی اعتنا شود.

هند از حیث زرادخانه سلاحهای متعارف بسیار بسیار قویتر و نیرومندتر از پاکستان است و قابلیت کافی برای آنکه به خطرناک ترین تهدیدها هم پاسخ دهد را دارد.

با این حال، حزب ˈبهاراتیا جاناتاˈ نخستین حزبی است که سیاست ˈنه نخستین استفاده کنندهˈ را مطرح کرد و تجربه مدیریت دولت را هم دارد و در سال 1998 نخستین آزمایش هسته ای هند را انجام داد.

این حزب ظاهراً نشان داده است که بی میل به اتخاذ سیاستهایی تحریک آمیز در قبال پاکستان و چین نیست. همین رویکرد نشان می دهد که حزب ابداً منافع هند را مد نظر ندارد.

دولت فعلی هند که حزب ˈکنگرهˈ رهبری آن را برعهده دارد، محور تمرکزش بر روی توسعه انرژی صلح آمیز هسته ای است نه سلاح هسته ای.

در این راستا هفته گذشته ˈمانموهان سینگˈ نخست وزیر هند چارچوبی را برای اجرای دکترین ˈنه گزینه نخستˈ به کشورهای دارای سلاح هسته ای پیشنهاد داد که مورد ستایش قرار گرفت.

هر حزبی که برنده انتخابات هند شود، سزاوار است در عوض بی اعتنایی به دکترین ˈنه نخستین استفاده کنندهˈ نهایت تلاش خود را در راه تحکیم پیوندها با پاکستان و کنترل سلاحهای هسته ای به عمل آورد تا در سطح منطقه نوعی تعادل بر روی این سلاحهای خطرناک به وجود آید.

مترجمام**1591**1504

http://www.nytimes.com/2014/04/10/opinion/a-risk-to-indias-nuclear-doctrine.html?ref=opinion
کد N216167