پیشنهاد 3 کشور اروپایی در مورد ماموریت پلیس اتحادیه اروپا در اوکراین

پلیسی

تهران- ایرنا- لهستان، سوئد و انگلیس پیشنهاد کرده اند تا یک هیات از پلیس اتحادیه اروپا در راستای حمایت از نیروهای پلیس و سیستم قضایی اوکراین، در این کشور مستقر شود.

به گزارش پایگاه خبری صدای روسیه، این پیشنهاد برای بررسی به شورای امور خارجه اتحادیه اروپا ارائه خواهد شد و این شورا قرار است 14 آوریل در مورد این مسئله بررسی های لازم را انجام دهد.

این شورا از سرویس اقدامات خارجی اتحادیه اروپا خواهد خواست تا در مدتی کوتاه در این رابطه تصمیم گیری کند تا در صورت تصویب این هیات در ماه ژوئن در اوکراین مستقر شود.

از سوی دیگر ادام کوبیراکی یکی از مقامات سازمان امنیت و همکاری اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد که هیات ناظران این سازمان در اوکراین باید از شمار فعلی 121 تن به 200 تن افزایش یابد.

این مقام سازمان امنیت و همکاری اروپا که مسئول استقرار ناظران است در یک جلسه شورای دائمی این سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت که اولین تیم این سازمان با موفقیت در اوکراین مستقر شده است و اینک این شورا باید تضمین های واقعی را در مورد ادامه بودجه رسانی به این ماموریت پیش از ورود تیم جدید به اوکراین بدهد.

این مقام سازمان امنیت و همکاری اروپا خاطر نشان کرد که در حال حاضر 121 ناظر این سازمان در اوکراین به سر می برند که باید شمار این ناظران افزایش یابد.

براساس اعلام سازمان امنیت و همکاری اروپا شمار کارشناسان و ناظران این سازمان در اوکراین می تواند تا 500 تن افزایش یابد.

هرگونه تصمیم گیری در مورد افزایش شمار این ناظران باید در شورای دائمی سازمان امنیت و همکاری اروپا اتخاذ شود.

مترجمام**9234**1552
کد N216093