دولت یونان: از بحران مالی خارج می شویم

بحران اقتصادی,وام

آتن- ایرنا- وزیر امورخارجه یونان و معاون نخست وزیر این کشور اروپایی گفت: دریافت وام از طریق اوراق قرضه بیانگر خروج کشور از بحران مالی است.

به گزارش ایرنا، ˈ اونگلوس ونیزلوسˈ پس از دیدار امروز پنجشنبه خود باˈ اندنیس ساماراسˈ نخست وزیر کشورش در جمع خبرنگاران اظهارداشت: دریافت وام از طریق ارایه اوراق قرضه بیانگر اعتماد بازار جهانی به اقنصاد یونان و نشانه خروج کشور از بحران مالی است.

وی افزود: یونان پس از چهار سال دوباره با شرایطی بهتر از وضعیت پیش بینی شده وارد بازار جهانی به منظور دریافت وام می شود که این امر نشانه اعتماد به بهبود وضع اقتصادی کشور است.

معاون نخست وزیر یونان با بیان اینکه کشور ما با شرایط بهتری ازکشورهای پرتغال و ایرلند برای دریافت وام از طریق ارایه اوراق قرضه اقدام می کند، تصریح کرد: استقبال بازار از اوراق قرضه صادره توسط یونان، بیانگر آن است که ما بار دیگر اعتبار جهانی خود را در زمینه پیشرفت های اقتصادی پس از چهارسال بدست آورده ایم.

وی این استقبال را همچنین ثمره تلاش و از خودگذشتگی ملت یونان طی چهار سال گذشته قلمداد کرد.

دولت یونان قرار است بزودی اوراق قرضه ای را برای دریافت 5/2 تا 4 میلیارد یورو به بازار ارایه کند و انتظار دارد این وام 5 ساله را با بهره زیر 5 درصد دریافت نماید.

اروپام**2170 ** شبس 1551
کد N216054