دولت مصر قانون تروریسم را در مورد اعضای اخوان المسلمین اجرا می کند

آفریقا و خاورمیانه

دولت مصر از تصمیم خود برای اجرای قانون تروریسم درباره اعضای اخوان المسلمین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، ابراهیم محلب نخست وزیر مصر طی فرمانی به شماره 579 مصوبه سال 2014 اعلام کرد که قانون تروریسم در مورد کسانی که به گروه اخوان المسلمین بپیوندند و در فعالیت های آنها مشارکت داشته باشند اجرا شود.

این قانون همچنین شامل کسانی که شعارها و خواسته های گروه اخوان المسلمین را ترویج دهند نیز می شود.

دولت مصر اخیرا گروه اخوان المسلمین را یک گروه تروریستی معرفی کرد و به تبع آن برخی کشورها همچون عربستان سعودی نیز اخوان المسلمین را در زمره گروه های تروریستی قرار دادند.