هفته آینده در صحن علنی مجلس؛

طیب‌نیا در مورد اقتصاد مقاومتی و هدفمندسازی یارانه‌ها گزارشی ارائه می‌دهد

مجلس

كمیسیون بهداشت و درمان درمورد طرح استفساریه ماده (24) قانون بیمه هفته آینده گزارشی را در حضور نمایندگان ارائه خواهد کرد.

ارائه گزارش طیب نبا وزیر امور اقتصادی و دارائی در مورد «اقتصاد مقاومتی، هدفمندسازی یارانه‌ها و سیاستهای دولت و وزارتخانه‌ ذیربط در حوزه‌های مذكور» در دستور روز سه‌شنبه صحن علنی مجلس قراردارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، كمیسیون قضائی و حقوقی مجلس هفته آینده درمورد لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین و درمورد طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور مصوب 1387 گزارشی را ارئه می‌کند.

همچنین كمیسون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس درمورد طرح عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی،‌ شوراها،‌ مجامع و سایر هیأتها و طرح استفساریه تبصره ماده (76) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارش در صحن علنی مجلس می‌پردازد.

علاوه بر این ارائه گزارش كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای كلی اصل (44) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و گزارش كمیسیون اجتماعی درمورد لایحه اصلاح قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شركتهای تعاونی روستائی، عشایری و صیادی به اعضاء مصوب 1365 و قانون اصلاح قانون‌ مذكور ‌مصوب 1371 از دیگر برنامه های صحن علنی مجلس در هفته آینده خواهد بود.

كمیسیون بهداشت و درمان درمورد طرح استفساریه ماده (24) قانون بیمه هفته آینده گزارشی را در حضور نمایندگان ارائه خواهد کرد.

هفته آینده همچنین سوال رسائی، زارعی و حسینیان از زنگنه وزیر نفت مطرح خواهد شد.

لازم به ذکر است ارائه گزارش طیب نبا وزیر امور اقتصادی و دارائی در مورد «اقتصاد مقاومتی، هدفمندسازی یارانه‌ها و سیاستهای دولت و وزارتخانه‌ ذیربط در حوزه‌های مذكور» در دستور روز سه‌شنبه صحن علنی مجلس قراردارد.

کد N216004