بررسی گزارش کمیسیون شوراها در مورد طرح انتقال پایتخت در صحن علنی مجلس

مجلس

هفته آینده گزارش كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درمورد لایحه اصلاح ماده (8) قانون تاسیس سازمان اسناد ملی ایران و لایحه چگونگی تشكیل و نحوه رسیدگی هیاتهای انضباطی نیروهای مسلح در صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.

كمیسیون شوراها و امورداخلی كشور از جمله کمیسیون هایی است که در هفته آینده گزارش های جداگانه ای درمورد لایحه تعیین مرجع تهیه و تصویب مقررات مربوط به تخلفات از نظامات راجع به امور شهری و شد و آمد و چگونگی اجرای آن و طرح انتقال پایتخت در صحن علنی مجلس ارائه خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، هفته آینده گزارش كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درمورد لایحه اصلاح ماده (8) قانون تاسیس سازمان اسناد ملی ایران و لایحه چگونگی تشكیل و نحوه رسیدگی هیاتهای انضباطی نیروهای مسلح در صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.

همچنین كمیسیون عمران درمورد طرح الحاق یك تبصره به قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشاركت بانكها و سایر منابع مالی و پولی كشور مصوب 24/8/1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن گزارشی را ارائه خواهد داد.

علاوه بر این گزارش كمیسیون عمران درمورد لایحه اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتكلهای اصلاحی (1)، (2) و (4) كنوانسیون ورشو و اصلاحی آن به موجب پروتكل لاهه مربوط به یكسان كردن برخی از مقررات حمل و نقل هوائی بین‌المللی و رد طرح اصلاح ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از دیگر مواردی است که هفته آینده در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.

گزارش كمیسیون عمران درمورد طرح الحاق یك تبصره به قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق گزارش كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی درمورد لایحه اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات كاركنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرائم زیست محیطی از دیگر برنامه های این کمیسیون در هفته آینده است.

كمیسیون شوراها و امورداخلی كشور از جمله کمیسیون هایی است که در هفته آینده گزارش های جداگانه ای درمورد لایحه تعیین مرجع تهیه و تصویب مقررات مربوط به تخلفات از نظامات راجع به امور شهری و شد و آمد و چگونگی اجرای آن و طرح انتقال پایتخت در صحن علنی مجلس ارائه خواهد کرد.

همچنین كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد طرح اصلاح بند (ج) ماده (178) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به ارائه گزارش می‌پردازد.

کد N215997