"انصار بیت المقدس" سفارت واشنگتن و شرکت های آمریکایی در مصر را تهدید کرد

آفریقا و خاورمیانه

در پی درج گروه انصار بیت المقدس در فهرست گروه های تروریستی آمریکا، این گروه واشنگتن و منافع آن را مصر را تهدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، گروه "انصار بیت المقدس تهدید کرد که سفارت واشنگتن در قاهره و شرکت های آمریکایی در مصر را هدف حملات خود قرار خواهد داد.

این تهدید پس از آن مطرح می شود که دولت آمریکا اخیرا گروه انصار بیت المقدس را در فهرست گروه های تروریستی قرار داد. این گروه اعلام کرد: آمریکا از تصمیمی که گرفته است پشیمان خواهد شد.

گروه مذکور در ادامه گفت: ما به هم وطنان خود در مصر و کارمندان شرکت های آمریکایی و سفارت واشنگتن در قاهره توصیه می کنیم که از محل کار خود دور شوند.