هفته آینده در صحن علنی مجلس؛

گزارش كمیسیون اقتصادی درمورد لایحه دریافت عوارض برق تجدیدپذیر ارائه می‌شود

مجلس

كمیسیون اقتصادی هفته آینده و در صحن علمی مجلس گزارش خود را درمورد لایحه موافقتنامه ایجاد و راه‌اندازی بانك اطلاعاتی سازمان همكاریهای‌اقتصادی (اكو) درخصوص قاچاق و تخلفات گمركی ارائه می‌دهد.

كمیسیون اقتصادی درمورد لایحه دریافت عوارض برق تجدیدپذیر گزارش را ارائه خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، كمیسیون اقتصادی هفته آینده و در صحن علمی مجلس گزارش خود را درمورد لایحه موافقتنامه ایجاد و راه‌اندازی بانك اطلاعاتی سازمان همكاریهای‌اقتصادی (اكو) درخصوص قاچاق و تخلفات گمركی ارائه می‌دهد.

همچنین ارائه گزارش‌های كمیسیون اقتصادی درمورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری كنیا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیات بر درآمد و سرمایه و پروتكل الحاقی آن از دیگر برنامه های صحن علنی مجلس در هفته آینده خواهد بود.

كمیسیون اقتصادی همچنین درمورد لایحه دریافت عوارض برق تجدیدپذیر گزارش را ارائه خواهد کرد.

کد N215974