• ۱۷بازدید
هفته آینده در صحن علنی مجلس؛

گزارش كمیسیون اقتصادی درمورد لایحه دریافت عوارض برق تجدیدپذیر ارائه می‌شود

مجلس

كمیسیون اقتصادی هفته آینده و در صحن علمی مجلس گزارش خود را درمورد لایحه موافقتنامه ایجاد و راه‌اندازی بانك اطلاعاتی سازمان همكاریهای‌اقتصادی (اكو) درخصوص قاچاق و تخلفات گمركی ارائه می‌دهد.

كمیسیون اقتصادی درمورد لایحه دریافت عوارض برق تجدیدپذیر گزارش را ارائه خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، كمیسیون اقتصادی هفته آینده و در صحن علمی مجلس گزارش خود را درمورد لایحه موافقتنامه ایجاد و راه‌اندازی بانك اطلاعاتی سازمان همكاریهای‌اقتصادی (اكو) درخصوص قاچاق و تخلفات گمركی ارائه می‌دهد.

همچنین ارائه گزارش‌های كمیسیون اقتصادی درمورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری كنیا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیات بر درآمد و سرمایه و پروتكل الحاقی آن از دیگر برنامه های صحن علنی مجلس در هفته آینده خواهد بود.

كمیسیون اقتصادی همچنین درمورد لایحه دریافت عوارض برق تجدیدپذیر گزارش را ارائه خواهد کرد.

وبگردی