بررسی طرح ملی جمع‌آوری آب باران در کمیسیون کشاورزی

مجلس

اعضای کمیسیون امنیت ملی پیرامون اقتصاد مقاومتی و ارائه راهكارهای لازم برای عملیاتی كردن سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی و نقشه راه بحث و تبادل نظر می‌کنند.

اعضای کمیسیون امنیت ملی پیرامون اقتصاد مقاومتی و ارائه راهكارهای لازم برای عملیاتی كردن سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی و نقشه راه بحث و تبادل نظر می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی روز یكشنبه بررسی نهایی طرح تشكیل صندوق حمایت از توسعه و كشت دانه‌های روغنی و طرح جامع منابع طبیعی را در دستور کار دارد.

همچنین روز سه‌شنبه طرح ملی جمع‌آوری آب باران در این کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد.

جلسه مشترك با معاونت ترویج و آموزش و تحقیقات وزارت جهادكشاورزی از دیگر برنامه های این کمیسیون در هفته آینده است.

در ادامه هفته آینده اعضای کمیسیون امنیت ملی پیرامون اقتصاد مقاومتی و ارائه راهكارهای لازم برای عملیاتی كردن سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی و نقشه راه بحث و تبادل نظر می‌کنند.

روز یکشنبه نیز هیأت تحقیق و تفحص از عملكرد سازمان چای كشور ادامه بحث و بررسی پیرامون گزارش‌های واصله به هیأت را با حضور كارشناسان ذی‌ربط در دستور کار خود دارد.

کد N215913