بررسی سوال 2 نماینده از وزیر دادگستری در کمیسیون قضایی

مجلس

كمیسیون قضائی و حقوقی روز یكشنبه لایحه نحوه اجرای محكومیتهای مالی و لایحه جرم سیاسی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

روز یکشنبه سؤال افضلی‌فرد نماینده اردبیل و سؤال نجف‌نژاد نماینده بابلسر از پورمحمدی وزیر دادگستری بررسی می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، كمیسیون قضائی و حقوقی روز یكشنبه لایحه نحوه اجرای محكومیتهای مالی و لایحه جرم سیاسی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

همچنین روز یکشنبه سؤال افضلی‌فرد نماینده اردبیل و سؤال نجف‌نژاد نماینده بابلسر از پورمحمدی وزیر دادگستری بررسی می‌شود.

بررسی لوایح حمایت از كودكان و نوجوانان و قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین از دیگر برنامه های اعضای کمیسیون قضایی در هفته آینده است.

روزدوشنبه طرح حمایت از مالكیت صنعتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

کد N215886