در کمیسیون فرهنگی مجلس؛

مسائل فرهنگی کشور با حضور جنتی بررسی می‌شود

مجلس

روز یكشنبه اعضای كمیسیون فرهنگی مجلس طرح اداره صدا و سیما را مورد بررسی قرار می‌دهند.

روز سه‌شنبه نیز علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور بررسی مسائل فرهنگی كشور و همچنین پاسخگویی به سؤالات6 نماینده به کمیسیون فرهنگی می‌رود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز یكشنبه اعضای كمیسیون فرهنگی مجلس طرح اداره صدا و سیما را مورد بررسی قرار می‌دهند.

روز سه‌شنبه نیز علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور بررسی مسائل فرهنگی كشور و همچنین پاسخگویی به سؤالات6 نماینده به کمیسیون فرهنگی می‌رود.

کد N215848