دوشنبه در کمیسیون شوراها انجام می‌شود؛

تشکیل نشست اعضاء هیأت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور ایثارگران

مجلس

روز یكشنبه كمیسیون شوراها و امور داخلی كشور بررسی موضوع زلزله، پیامدها و نقش سازمانهای امدادی را در دستور کار خود دارد.

روز دوشنبه هفته آینده نشست اعضاء هیأت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز یكشنبه كمیسیون شوراها و امور داخلی كشور بررسی موضوع زلزله، پیامدها و نقش سازمانهای امدادی را در دستور کار خود دارد.

همچنین روز دوشنبه هفته آینده نشست اعضاء هیأت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار می‌شود.

روز سه‌شنبه نیز اعضای کمیسیون شوراها به بررسی های خود پیرامون تبیین اقتصاد مقاومتی و نحوه اجرای آن ادامه می‌دهند.

کد N215782