سه شنبه برگزار می‌شود؛

نشست مشترک اعضای کمیسیون بهداشت با قاضی‌زاده هاشمی

مجلس

روز یكشنبه كمیسیون بهداشت و درمان رسیدگی به گزارش ریاست سازمان بهزیستی درخصوص برنامه‌های آتی آن سازمان و بررسی بررسی طرح حمایت از بیماران خاص و كلیوی را در دستور کار دارد.

روز سه‌شنبه اعضاء كمیسیون با قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و معاونان ایشان در محل وزارتخانه نشست مشترك خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز یكشنبه كمیسیون بهداشت و درمان رسیدگی به گزارش ریاست سازمان بهزیستی درخصوص برنامه‌های آتی آن سازمان و بررسی بررسی طرح حمایت از بیماران خاص و كلیوی را در دستور کار دارد.

همچنین بررسی لایحه اصلاح ماده(35) و طرح الحاق یك بند به ماده(45) قانون خدمت وظیفه عمومی از دیگر برنامه های كمیسیون بهداشت و درمان در روز یکشنبه است.

روز دوشنبه نیز طرح تبدیل صندوق به سازمان تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در ادامه هفته آینده و در روز سه‌شنبه اعضاء كمیسیون با قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و معاونان ایشان در محل وزارتخانه نشست مشترك خواهند داشت.

کد N215776