یونانیان خود را برای استقبال ازصدراعظم آلمان با تظاهرات گسترده آماده می کنند

تظاهرات بر علیه سفر مرکل,یونان

آتن- ایرنا -یونانیان خود را برای استقبال ازˈ انگل مرکلˈ صدرا عظم آلمان که فردا جمعه به آتن سفر خواهد کرد، آماده می شوند.

به گزارش ایرنا از آتن، سندیکاهای مختلف و تعدادی از احزاب سیاسی یونان روز پنجشنبه با صدور فراخوان های جداگانه ضمن انتقاد شدید از عملکرد صدر اعظم آلمان در قبال یونان و همراهی دولت ائتلافی راستگرای این کشور با سیاست های اقتصادی برلین، از شهروندان یونانی برای شرکت در تظاهراتی گسترده با هدف اعلام انزجار از سیاست های آنگلا مرکل، دعوت به عمل آوردند.

اتحادیه شورای ملی رادیو و تلویزیون پیشین یونان با صدور فراخوانی ضمن انتقاد شدید از ادامه و تشدید سیاست ریاضت اقتصادی در کشور که به گفته آنان به خواست بانک مرکزی اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول موسوم به تروئیکا و با هدایت ˈ انگل مرکلˈ صدر اعظم آلمان در یونان اجرا می شود، از مردم خواسته تا با حضور گسترده در تظاهرات فردا خشم و نفرت خود را به صدر اعظم آلمان نشان دهند.

این اتحادیه همچنین اعلام کرد: ادامه سیاست ریاضت اقتصادی که با هدایت و خواست برلین در یونان اجرا می شود، باعث شده بیش از یک میلیون و400 هزار نفر بیکار شوند، فقر و بی خانمانی بی سابقه در کشور گسترش یابد و شهروندان زیادی با مشکلات معیشتی جدی روبه رو شوند.

حزب سیاسیˈ اندرسیاˈ نیز با انتشار فراخوانی با انتقاد از عملکرد دولت ائتلافی راستگرای دمکراسی نوین یونان، مشکلات اقتصادی یونان را ناشی از خواسته های نامعقول برلین از آتن قلمداد کرده و از مردم خواسته با شرکت فعال در تظاهرات روز جمعه مخالفت خود با سیاست های مرکلیزم را محکوم نمایند.

حزب چپ ائتلاف ˈسی ریزاˈ نیز با انتشار بیانیه ای ضمن هشدار به دولت اعلام کرد: احتمال دارد که دولت با بهانه قرار دادن تامین امنیت، قصد داشته باشد در جریان سفر مرکل به آتن، برپایی هرگونه تظاهرات را ممنوع اعلام کند، ولی ما به دولت هشدار می دهیم که دست به چنین تصمیم نزند، زیرا ملت یونان در این صورت نافرمانی مدنی خواهند کرد و به تظاهرات گسترده ای اقدام خواهند کرد.

این حزب از مردم خواسته است که با شرکت فعال در تظاهرات فردا ضمن اعلام انزجار از سیاست های ریاضت اقتصادی دولت و همراهی آن با وام دهندگان برلین به عنوان مقصر اصلی اجرای چنین تصمیمی، مخالفت خود با حضور مرکل در آتن را اعلام دارند.

سایر احزاب سیاسی و سندیکاهای یونان نیز با انتشار بیانیه های مشابه از مردم برای شرکت در تظاهرات علیه حضور صدر آعظم آلمان دعوت به عمل آورده اند.

بیشتر یونانیان براین باورند که کشورشان تحت فشار برلین وارد توافقنامه مالی با بانک مرکزی اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول موسوم به تروئیکا شد.

براساس توافقنانه ارایه بسته کمک مالی به آتن، دولت یونان موظف شد که به ریاضت اقتصادی روی آورد که همین امر از یک سو منجر به بیکاری بی سابقه در این کشور شد و از سوی دیگر بازار را با رکود زیادی مواجه کرد.

عده زیادی از مردم یونان بر اثر ریاضت اقتصادی با مشکلات معیشتی روبه رو شده اند.

اروپام**2170**1144
کد N215742