ارائه گزارش عملكرد بودجه سال1392 كل‌كشور در کمیسیون برنامه و بودجه

مجلس

روز دوشنبه به سوالات ایرج عبدی نماینده خرم‌آباد از وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی و نگهبان سلامی نماینده خواف و رشتخوار از وزیر نیرو رسیدگی می‌شود.

دعوت از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و خزانه‌داری كل كشور جهت ارائه گزارش عملكرد بودجه سال1392 كل‌كشور از اقدامات کمیسیون كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در هفته آینده خواهد بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات روز یكشنبه جمع‌بندی نهائی گزارش تفریغ بودجه سال1390 كل كشور و ادامه رسیدگی به كلیات طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه را در دستور کار خود دارد.

همچنین روز دوشنبه نیز به سوالات ایرج عبدی نماینده خرم‌آباد از وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی و نگهبان سلامی نماینده خواف و رشتخوار از وزیر نیرو رسیدگی می‌شود.

روز سه‌شنبه نیز سه‌شنبه اعضای کمیسیون امنیت ملی به رسیدگی به گزارش تفریغ بودجه سال1391 كل‌كشور با حضور رئیس كل و معاونان ذی‌ربط دیوان محاسبات می پردازند.

دعوت از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و خزانه‌داری كل كشور جهت ارائه گزارش عملكرد بودجه سال1392 كل‌كشور از دیگر اقدامات کمیسیون كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در هفته آینده خواهد بود.

اعضای كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات روز سه شنبه نیزادامه بررسی طرح تسهیل تسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی به حساب ذخیره ارزی، بررسی طرح اصلاح ماده(132) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بررسی طرح استفساریه ماده(45) بند(ب) ماده(65) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار خود خواهند داشت.

کد N215713