در کمیسیون انرژی صورت می‌گیرد؛

بررسی گزارش مسؤولین وزارت نیرو درخصوص عملكرد بودجه سال 92

مجلس

روز یكشنبه كمیسیون انرژی طرح یك شوری اصلاح برخی از قوانین در راستای حمایت از تولید ملی با حضور مسؤولین و كارشناسان وزارتخانه‌های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات كشور، مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور بررسی می‌کند.

روز سه‌شنبه اعضای کمیسیون انرژی به بررسی گزارش مسؤولین وزارت نیرو درخصوص عملكرد بودجه سال 1392 كل كشور و اقتصاد مقاومتی می پردازند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز یكشنبه كمیسیون انرژی طرح یك شوری اصلاح برخی از قوانین در راستای حمایت از تولید ملی با حضور مسؤولین و كارشناسان وزارتخانه‌های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات كشور، مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور بررسی می‌کند.

همچنین روز یكشنبه بررسی طرح استفساریه بند (66) قانون بودجه سال 1392 كل كشور با حضور مسؤولین و كارشناسان وزارتخانه‌های نیرو و فرهنگ و ارشاد اسلامی، مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در دستور کار اعضای این کمیسیون قرار می‌گیرد.

روز سه‌شنبه نیز اعضای کمیسیون انرژی به بررسی گزارش مسؤولین وزارت نیرو درخصوص عملكرد بودجه سال 1392 كل كشور و اقتصاد مقاومتی می پردازند.

کد N215683