جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان؛

فرجی دانا و فانی به کمیسیون آموزش می‌روند

مجلس

اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات روز یكشنبه ضمن ارائه گزارش اولیه تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی، میزبان از رئیس دانشگاه آزاد اسلامی جهت دیدار نوروزی و ارائه برنامه‌های سال جدید خواهند بود.

روز سه‌شنبه فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جهت پاسخگویی به سؤالات 3 تن از نمایندگان و فانی وزیر آموزش و پرورش جهت پاسخگویی به سؤالات 4 نفر از نمایندگان به صورت جداگانه در جلسه کمیسیون حاضر می‌شوند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات روز یكشنبه ضمن ارائه گزارش اولیه تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی، میزبان از رئیس دانشگاه آزاد اسلامی جهت دیدار نوروزی و ارائه برنامه‌های سال جدید خواهند بود.

همچنین بررسی طرح الحاق یك تبصره به ماده (5) قانون گزینش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش و بررسی طرح اصلاح برخی از قوانین در راستای حمایت از تولید ملی از دیگر برنامه های اعضای این کمیسیون در این روز است.

در ادامه روزدوشنبه هفته آینده اعضای كارگروه آموزش عالی و آموزش پزشكی این کمیسیون از مراكز دانشگاهی بازدید می‌کنند.

جلسه كارگروههای آموزش و پرورش، تحقیقات و فناوری، علوم انسانی و اسلامی‌شدن دانشگاهها، آموزشهای مهارتی و آموزش عالی و آموزش پزشكی درخصوص اولویتهای كاری سال جدید و ادامه مباحث مرتبط با اقتصاد مقاومتی و جمع‌بندی در این خصوص نیز روز دوشنبه برگزار می‌شود.

روز سه‌شنبه نیز فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جهت پاسخگویی به سؤالات 3 تن از نمایندگان و فانی وزیر آموزش و پرورش جهت پاسخگویی به سؤالات 4 نفر از نمایندگان به صورت جداگانه در جلسه کمیسیون حاضر می‌شوند.

کد N215522