پرتاب ماهواره جاسوسی رژیم صهیونیستی به فضا

آفریقا و خاورمیانه

ارتش رژیم صهیونیستی یک ماهواره جاسوسی دیگر به فضا پرتاب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، وزارت جنگ رژیم صهیونیستی از پرتاب یک ماهواره نظامی به فضا از پایگاه هوایی پالماهیم در شب گذشته خبر داد.

این ماهواره با نام "افتک 10" ماموریت دارد به همراه دیگر ماهواره های جاسوسی رژیم صهیونیستی به جمع آوری اطلاعات نظامی و جاسوسی از اهداف مورد نظر این رژیم بپردازد.

"افتک 10" یکی از اخرین ماهواره های جاسوسی رژیم اسرائیل است که توسط شرکت "صنایع هوایی اسرائیل" ساخته شده است. رژیم صهیونیستی احتمالا از این ماهواره برای جاسوسی، از ایران و دیگر کشورهای منطقه استفاده خواهد کرد.