ادامه سکوت سازمان ملل درباره جنجال کنگره آمریکا برای حضور نماینده جدید ایران

سازمان ملل

نیویورک- ایرنا- سخنگوی دبیرکل سازمان ملل بار دیگر درباره موضع مقام های سازمان ملل نسبت به تلاشهای اخیر کنگره آمریکا برای جلوگیری از صدور روادید برای نماینده جدید ایران در سازمان ملل پاسخ نداد و گفت: این سازمان ترجیح می دهد حل این موضوع را به مسئولان دو کشور واگذار کند.

به گزارش ایرنا، خبرنگاری در نشست خبری روز چهارشنبه سخنگوی دبیرکل سازمان ملل پرسید، براساس ماده چهارم ˈتوافقنامه کشور میزبانˈ که در سال 1947 به امضای وزیر خارجه وقت آمریکا و دبیرکل سازمان ملل رسیده و در آن جلوگیری از ورود سفرای کشورهای خارجی در سازمان ملل به خاک آمریکا ممنوع شده، آیا وقت آن نرسیده است که دبیرکل و مسئولان سازمان ملل در این خصوص موضعی اتخاذ کنند؟

ˈاستفان دوجاریکˈ در پاسخ گفت که سازمان ملل ترجیح می دهد حل این مساله را به مسئولان دو کشور ایران و آمریکا واگذار کند و در این خصوص نظری اعلام نکند.

خبرنگار در ادامه به نقش و وظایف دفتر حقوقی سازمان ملل در مناقشات مربوط به کشورهای عضو این سازمان اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه در ماده چهار این توافقنامه تصریح شده است که آمریکا در مقام کشور میزبان ملزم به صدور روادید به نمایندگان کشورهای خارجی در نزد سازمان ملل است، سیاست این دفتر در رابطه با نقض این توافقنامه چیست؟

دوجاریک پاسخ داد: هنوز این دفتر اظهارنظری در این زمینه نکرده و تماسی با مقام های سازمان ملل نیز نگرفته است.

خبرنگار پرسید، سیاست کلی این دفتر در مواردی نظیر این چیست، سخنگوی بان کی مون گفت: در این رابطه سیاست کلی وجود ندارد و هر موردی ممکن است با مورد دیگر تفاوت داشته باشد و سازمان ملل به تناسب و با در نظر گرفتن شرایط خاص، با آنها برخورد و اعلام موضع می کند.

دوجاریک ادامه داد: به هر حال هنوز از سوی دفتر امورحقوقی سازمان ملل در این رابطه با مقام های این سازمان تماسی گرفته نشده و قادر نیست در این رابطه اظهار نظر بیشتری کند.

اروپام** 2253 ** 2023
کد N215243