رییس انجمن طرح های خیریه اسلامی در لبنان ترور شد

عین الحلوه,شیخ عرسان سلیمان

بیروت – ایرنا – شیخ« عرسان سلیمان» رییس انجمن طرح های خیریه اسلامی روز چهارشنبه در اردوگاه فلسطینی نشین «عین الحلوه» در شهر صیدا در جنوب لبنان ترور شد.

به گزارش ایرنا، شیخ عرسان سلیمان از شیوخ احباش لبنان توسط شخص یا اشخاص ناشناس در مسیر مقبره « درب السیم»از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفت و به علت شدت جراحات وارده در بیمارستانی خارج از اردوگاه درگذشت.

بدنبال ترور شیخ عرسان ، اوضاع اردوگاه عین الحلوه بحرانی شده و از درون اردوگاه صدای تیراندازی های گسترده شنیده می شود.

چند روز قبل نیز در درگیری مسلحانه بین دو گروه فلسطینی در اردوگاه« المیه میه» نزدیک اردوگاه عین الحلوه 7 تن کشته و شماری زخمی شدند.

خاورم ** 1324
کد N215114