اخبار مصر/

تداوم درگیری طرفداران اخوان المسلمین و نظامیان/اوباما انصار بیت المقدس را در فهرست گروههای تروریستی قرار داد

آفریقا و خاورمیانه

ادامه درگیری های نیروهای امنیتی مصر و طرفداران اخوان المسلمین و قرار دادن انصار بیت المقدس از سوی اوباما به طور رسمی در فهرست گروههای تروریستی از مهمترین اخبار مصر است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع مصری از درگیری میان طرفداران اخوان المسلمین و نیروهای امنیتی این کشور در خیابان المنییل در دانشگاه قاهره خبر دادند.

این منابع اعلام کردند: نیروهای امنیتی برای متفرق کردن طرفداران اخوان المسلمین از گاز اشک آور استفاده کردند.

از سوی دیگر نیروهای امنیتی مستقر در خیابان مامون در اطراف دانشگاه عین الشمس قاهره پس از پرتاب مواد آتشزا از سوی دانشجویان این دانشگاه به سوی آنها اقدام به پرتاب گاز اشک آور به داخل دانشگاه کردند.

منابع مصری اعلام کردند: بر اثر پرتاب یک گلوله گاز اشک آور به نزدیک دانشکده ادبیات دانشجویان دچار حالت خفگی شدند.

این منابع همچنین از تجدید درگیری میان نیروهای امنیتی و دانشجویان طرفدار اخوان المسلمین در دانشکده دندانپزشکی قاهره و پرتاب گاز اشک آور به سوی داخل دانشگاه خبر دادند.

از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گروه موسوم به انصار بیت المقدس را در فهرست گروههای تروریستی قرار داد.