ظریف در پاسخ به ایلنا: /تکمیل می شود/| 158494

گزینه های مختلفی برای رفع نگرانی های در مورد راکتور اراک وجود دارد

سیاست خارجی,مذاکرات وین

این بحث موضوعات فنی است، انتخاب های مختلفی روی میز است این گزینه ها واقعی توسط کسانی که صلاحیت این بحث را دارند مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وزیر امورخارجه کشورمان گفت: گزینه های مختلفی برای رفع نگرانی ها در مورد راکتور آب سنگین عراق وجود دارد.

به گزارش خبرنگار اعزامی ایلنا به وین، محمد جواد ظریف در پایان این دوره از مذاکرات وین در جمع خبرنگاران ایرانی در پاسخ به خبرنگار ایلنا در خصوص تهمیدات در نظر گرفته شده ایران برای رفع نگرانی های غرب در مرود راکتور آب سنگی اراک گفت: این بحث موضوعات فنی است، انتخاب های مختلفی روی میز است این گزینه ها واقعی توسط کسانی که صلاحیت این بحث را دارند مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کد N215044