فاطمه کروبی:

با دیدار همسرم در حضور ماموران مشکلی نداریم

سیاست داخلی,مراسم ترحیم پدر همسر سید محمد خاتمی

در حال حاضر پس از این تغییر ایشان می‌تواند از آب و هوای آزاد استفاده کند و فرزندان ایشان هفته‌ای یک بار اجازه ملاقات با پدرشان را در حضور ماموران داشتند که در حال حاضر ماموران وجود ندارند و ما نیز با حضور ماموران در این دیدارها مشکلی نداریم.

همسر مهدی کروبی گفت: ما با دیدار همسرم در حضور ماموران مشکلی نداریم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه کروبی در حاشیه مراسم ختم پدر همسر سید محمد خاتمی در مورد وضعیت مهدی کروبی اظهار کرد: پس از عمل جراحی که انجام شد وضعیت‌شان بهتر شده است.

همسر مهدی کروبی در مورد تغییر مکان نگهداری همسرش نیز اظهار کرد: در حال حاضر پس از این تغییر ایشان می‌تواند از آب و هوای آزاد استفاده کند و فرزندان ایشان هفته‌ای یک بار اجازه ملاقات با پدرشان را در حضور ماموران داشتند که در حال حاضر ماموران وجود ندارند و ما نیز با حضور ماموران در این دیدارها مشکلی نداریم.

کد N214990