گزارش خبرنگار اعزامی مهر؛

اعلام تاریخ دور بعدی مذاکرات ایران و 1+5

سیاست خارجی

به گفته برخی منابع دیپلماتیک دور بعدی مذاکرات ایران و 1+5 در روز های 23 و 24 اردیبهشت در وین برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به وین ، زمان دور آتی مذاکرات هنوز از سوی مقامات ایرانی تأیید نشده است .

بر اساس این گزارش منابع غربی و آمریکایی تاریخ 13 و 14 می مصادف با 23 و 24 اردیبشت ماه را به عنوان زمان دور آتی مذاکرات اعلام کرده اند.

مداکرات دور آتی در وین برگزار می شود و دو طرف قرار است وارد نگارش متن شوند.