رییس سازمان انرژی اتمی:

اتاق كنترل راكتور تحقیقاتی تهران دقت بالایی در دریافت سیگنال دارد

سیاست داخلی

اتاق كنترل راكتور تحقیقاتی تهران دستاورد جدید دانشمندان هسته ای جدیدترین طراحی اتاق راكتور محسوب می شود و اولین اتاق كنترلی است كه در تهران طراحی و ساخته می شود.

رییس سازمان انرژی اتمی پس از افتتاح اتاق كنترل راكتور تحقیقاتی تهران گفت: اتاق كنترل جدید خارج از گنبد و قلب راكتور قرار دارد و می تواند سیگنال های زیادی از طیف دیجیتال و آنالوگ دریافت كند و بنابر این دقت بالایی نیز دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی اكبر صالحی پس از رونمایی از واحد ایزوتوپ اكسیژن 18 خنداب اراك گفت: از زمانی كه كارم را در دولت تدبیر و امید و با حمایت روحانی آغاز كردم رییس جمهور تاكید كردند كه از رویكرد و تجارب دولت های گذشته استفاده كنم.

رییس سازمان انرژی اتمی افزود: آقای روحانی استفاده از تكنولوژی هسته ای در زمینه‌های مختلف را یكی از اولویت‌های سازمان اعلام كردند و به همین خاطر این سازمان توجه ویژه‌ای بر صنعتی كردن فناوری هسته ای دارد.

وی همچنین پس از افتتاح اتاق كنترل راكتور تحقیقاتی تهران اظهار كرد: این دستاورد جدید دانشمندان هسته‌ای جدیدترین طراحی اتاق راكتور محسوب می شود و اولین اتاق كنترلی است كه در تهران طراحی و ساخته می‌شود.

صالحی در خصوص اتاق كنترل راكتور تهران گفت: این دومین اتاق كنترل این راكتور است و اتاق كنترل قبلی سال 1346 طراحی و ساخته شده و كه تفاوت این 2 اتاق در این است كه اتاق جدید خارج از گنبد و قلب راكتور قرار دارد و می تواند سیگنال های زیادی از طیف دیجیتال و آنالوگ دریافت كند و بنابر این دقت بالایی نیز دارد.

کد N214905