رویترز مدعی شد: ایران و گروه 1+5 اختلافات عمده ای دارند

ایران در جهان

خبرگزاری رویترز از وجود اختلافات عمده بین ایران و گروه 1+5 در مذاکرات هسته ای خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ایران و گروه 1+5 در مذاکرات امروز تلاش های زیادی را برای رفع اختلافات گسترده خود برای دستیابی به توافق نهایی انجام دادند.

یک دیپلمات غربی نزدیک به مذاکرات ادعا کرده است: واضح است که ایرانی ها برای دست یافتن به این توافق نهایی احساس اضطرار می کنند همانگونه که گروه 1+5 این اضطرار را احساس می کند.

همچنین این دیپلمات غربی در برآوردی از مذاکرات به نقل از دیگر منابع غربی گفت: شکاف گسترده بین ایران و گروه 1+5 باقی است و ما می دانیم که این روند آسان نخواهد بود.