معین : حرف اول و آخرم این است که در انتخابات مجلس شرکت نمی کنم

مهر نوشت:

وزیر علوم دوران اصلاحات گفت: حرف اول و آخر من این است که در انتخابات شرکت نمی کنم.

مصطفی معین وزیر علوم زمان دوران اصلاحات در جمع خبرنگاران در حاشیه مراسم ختم علی اکبر صادقی پدر همسر محمد خاتمی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که آیا در انتخابات مجلس شرکت می کنید گفت: حرف اول و آخر من این است که در انتخابات شرکت نمی کنم.

در مراسم ختم علی اکبر صادقی چهره های سیاسی چون محمد خاتمی، محمد رضا خاتمی، مجید انصاری، محمود حجتی، فائزه هاشمی، سعید حجاریان، محمدرضا عارف و تعدادی دیگر از چهره های سیاسی حضور دارند.


23231

 

کد N214881