همزمان با روز ملی فناوری هسته ای/

صالحی از دو دستاورد مهم هسته ای رونمایی کرد

سیاست خارجی

به مناسبت روز ملی فناوری هسته ای رئیس سامان انرژی اتمی از دو دستاورد مهم هسته ای رونمایی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در روز ملی فناوری هسته ای عصر امروز با حضور رئیس و برخی مسئولان سازمان انرژی اتمی از دو دستاورد مهم هسته ای در باغ موزه دفاع مقدس رونمایی شد.

بنابر این گزارش واحد تحقیقاتی تولید 18 اراک و همچنین اتاق کنترل راکتور تحقیقاتی تهران به صورت ویدیو کنفرانس توسط علی اکبر صالحی افتتاح شد.